Kohara

  • SCIENTIFIC NAME: Cordia dentata
  • ENGLISH NAME: White Manjack